मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह (काठमाडौ) को उदाहरणीय काम – Global TV Sanchar