Scholarships to girls in Khadachakra municipality

Exciting news from Kalikot District! Women for Human Rights, single women group in coordination with the central district office, provided scholarships to girls in Khadachakra municipality. We are proud to support education and empower young women. Together, we are making a difference! कालिकोट जिल्ला खाँडाचक्र नगर पालिकामा मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुहजिल्ला कार्यसमितीको समन्वय र केन्द्रीय कार्यालयको आर्थिक सहयोग मा छोरी छात्राबिर्धी बितरण गरियो