Relief materials to the earthquake victims

With the generous support of Tewa Nepal, the WHR Rukum team distributed relief materials to the earthquake victims of Saano Bheri Rural Municipality and Aathbish Kot Municipality of Rukum West.

Tewa Nepalको सहयोगमा WHR रुकुमको समुहले सानो भेरी गाउँपालिका र आठबीसकोट नगरपालिकाका भूकम्प प्रभावितहरूलाई राहत सामग्री वितरण गरेका छ ।