Orientation program on UN Security Council Resolution No. 1325 and 1820

Proud to announce the successful completion of the orientation program organized by Budhanilkantha Municipality’s Women and Children Department, focusing on the National Action Plan on UN Security Council Resolution No. 1325 and 1820.
With a commitment to localize the implementation of NAP II, women representatives from all wards of Budhanilkantha and related branches gathered at Chhahari Bhawan for this insightful program.
Huge thanks to the WHR Executive Director and Program Manager for their invaluable facilitation.

बुढानिलकण्ठ नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाको आयोजनामा
“महिला शान्ति र सुरक्षा” सम्वन्धी
संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं.1325 र 1820 दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्वन्धी विषयलाई स्थानीयकरण गर्नको लागि
13 वटै नगरपालिका महिला जनप्रतिनिधिहरु र सम्वन्धित शाखाका प्रमुखहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम
WHR छहारी भवनमा सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रमको WHR Nepal का कार्यकारी निर्देशक र कार्यक्रम प्रवन्धकले सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।