Jimbu farming

The single women group of Kathmandu District are actively engaging in Jimbu farming as a means of empowerment, with the generous backing of Chandragiri Municipality.
काठमाडौं जिल्लाको एकल महिला समूहले चन्द्रागिरी नगरपालिकाको सहयोगमा सफलतापूर्वक जिम्बू खेती गर्दै।