Completion of “Prem Yoghsiwir” in WHR premises

 
एकल महिला समूहको प्राङ्गनमा आफ्नो विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरी हामीहरुलाई आगो निभाउने यन्त्र (fire extinguisher) प्रदान गर्नुभएकोमा “प्रेम योगशिविर” लाइ हार्दिक धन्यबाद
Glimpses of gifting fire extinguisher after  completion of program of “Prem Yoghsiwir”