“के आमाले आफ्नो बच्चालाई सडकमा छाडेर भाग्न सक्छिन ?”