Relief distribution to landslide victims of Gulmi

गुल्मीमा राहत वितरणका केहि झलकहरु:
गुल्मीमा गएको पहिरोको कारण घरबार विहीन भएका परिवारहरुलाई राहत वितरण गरिएको छ ।

Glimpses of relief distribution to landslide affected  people in Gulmi.